Folkeskolen og liberalismen

- læserbrev i Skive Folkeblad torsdag den 11. april 2013

o - o - O - o - o

Det lader til, at DLF har givet efter på det stive system med ens forberedelse til alle lærere. I stedet har DLF vistnok foreslået en pulje, som skolelederen (med stor diplomati og retfærdighedssans) kan fordele. Heller ikke dette vil KL tilsyneladnede være med til ud fra en liberal tankegang.

Det offentlige kan ikke fungere på liberale vilkår. Det er, fordi der ikke er nogen væsentlig konkurrence til det offentlige. Pga det offentliges vidtstrakte monopolstilling kan de ansatte ikke søge andre steder hen (f.eks. hvis de vil fortsætte som skolelærere). De kan kun søge ud af erhvervet. Markedskræfterne vil derfor ikke tvinge arbejdsgiveren til at opretholde tilfredsstillende arbejdsvilkår.

Den offentlige arbejdsgiver kan pga sin monopolstilling ret frit skære ned på kvaliteten. Den kan bare sige, in casu, det er de uduelige og dovne læreres skyld, at børnene ikke lærer noget. Børnene har jo ikke andre væsentlige valgmuligheder, så her fungerer markedskræfterne heller ikke.

Skolelederen får ikke valget mellem at holde sit budget eller holde kvaliteten oppe, han må vælge at presse mere og mere ud af læreren, flere timer og mindre forberedelse. Ingen offentlig arbejdsgiver kan jo holde til at standse denne udbytning, før grænsen er nået (og det ved han ikke, før han er gået for vidt). Det er jo milliarder, vi taler om, og som borgeren forventer det maksimale udbytte af.

Vi har set (f.eks. inden for ældreomsorgen), hvordan kerneydelser barberes, udliciteres eller mekaniseres. Arbejdsmiljøet lider skade, når medarbejderen kommer i klemme mellem arbejdsgiver og borger.

Hvis skolelæreren skal stå på mål for en forarmet kvalitet i et presset tempo, så vil der ikke være universitetsuddannede ligesom i Finland bag katederet men discount uddannede.

Lad det ikke ske! Vi er nødt til at have spilleregler for det offentliges fremfærd. Om regler føles stive? - det kan godt bero på, at man har lyst til at krænke reglerne!

Det offentlige som arbejdsgiver kan ikke fungere som en mindre håndværksmester: Hvis han ikke gør det ordentligt, så flygter både kunder og ansatte.

Troels Møldrup

o - o - O - o - o

Tweet